Bij P-studio ben je aan het juiste adres voor de originele klassieke Pilates.
Als Romana's Pilates Studio werken wij zo nauwkeurig mogelijk op de manier zoals Joseph dat vroeger deed. Dat betekent dat je les krijgt op alle door Joseph ontworpen apparaten.
Van de reformer en de wunda chair tot en met de misschien wat minder bekende baby chair en guillotine.

De naam Romana's Pilates komt van Romana Kryzanowska (1923-2013).
Zij was leerling van Joseph en zette na zijn overlijden het werk in zijn studio voort.
Haar taak was het beschermen en verder verspreiden van zijn gedachtengoed.
De door haar opgezette opleiding staat bekend als de meest prestigieuze in de wereld.

Joseph Pilates was overtuigd van het belang van totale lichaamscontrole. Hiervoor ontwikkelde hij een methode waarbij oefeningen zeer nauwkeurig en met volledige controle en precisie moesten worden uitgevoerd. Zelf noemde hij zijn methode geen Pilates maar Contrology. In zijn leven heeft Joseph enorm veel apparaten ontworpen. Hij was altijd op zoek naar manieren om het lichaam zowel uit te dagen als te begeleiden om tot maximale controle te kunnen komen. Niet al zijn apparaten worden (nog) gebruikt. Wanneer hij merkte dat ze onvoldoende toegevoegde waarde hadden,  nam hij er weer afscheid van. De apparaten die wij in onze studio gebruiken zijn de apparaten die hij het meest geschikt achtte.

Over Pilates en de achtergrond is enorm veel te zeggen maar in de basis kent pilates drie kernpunten; kracht, stretch en controle. Deze drie punten zijn altijd terug te vinden in iedere oefening.
Kracht trainen we op vele manieren. Meestal maken we hiervoor gebruik van veren die verwerkt zitten in de meeste apparaten van Joseph. Door hun toenemende weerstand wordt de uitdaging steeds groter. 
Het stretchen van de spieren zorgt er voor dat je vrijer, makkelijker en groter kan bewegen.
Controle is essentieel om de oefeningen goed uit te kunnen voeren. Rustig en geconcentreerd werken helpt het lichaam structureel te verbeteren.